in i bloggen lite text bara

Crazy plant lady type of minimalism

När jag påbörjade min minimalistiska resa funderade jag inte mycket kring växter, jag hade just då inte så många till att börja med, och vid flytten till nya lägenheten dog alla orkidéerna. Det hjälpte den estetiska minimalismen att inte ha ett överflöd av växter, men det kändes också mindre mysigt varför jag började tänka om. […]