in i bloggen lite text bara

Varför? Var? och Hur?

De rimliga frågorna en kan ställa sig när en rensar hemma. Varför ska jag behålla den här saken? Har den ett syfte? Var ska jag ställa den här saken? Har den en bra plats eller kommer den bara snurra runt i hemmet? Hur ska jag förvara den här saken? Har den bara en plats i […]